Alternarioz xəstəliyi

*Göbələk xəstəliyi

  • Törədiciləri

Alternarioz kartofun yarpaqları, gövdəsi və kök yumrularını yoluxdurur. Alternarioz bütün vegetasiya ərzində kartofu sirayətləndirə bilir. Göbələk sporları  külək, yağış damcıları və ya böcəklər tərəfindən yayılır. Eyni zamanda göbələk  bitkiyə nüfuz edən yoluxucu tumurcuqlarla da cücərir.

  • Əlamətləri

İlkin əlamətləri 15-20 sm hündürlüyündə olan gənc bitkilərdə özünü göstərir. Çiçəklənmədən 15-20 gün əvvəl yarpaqlarda iri qəhvəyi və tünd əhvəyi ləkələr görsənir. Güclü yoluxmuş bitkilərin yarpaqlarındakı ləkələr böyüyərək birləşir və saralaraq məhv olurlar. Bəzən budaqlarda və yumrularda da xəstəlik müşahidə edilir  Belə ki, kök yumrularının üzərində kartof qabığından daha tünd rəngdə batıq ləkələr görünür. Belə böyük ləkələrdə qırışma müşahidə olunur. Xəstəliyin başlıca xarakterik əlaməti yarpaqlarda müxtəlif diametrli (0,5-4 sm) dairəvi və ya ovalvari şəkildə qaraqonur ləkələrin meydana gəlməsidir. Bəzən budaqlarda və yumrularda da xəstəlik müşahidə edilir.

  • İnkişaf dövrü Bu xəstəlik geniş yayıldıqda məhsuldarlığa  20-30% zərər vura bilər. Məhsuldarlıq itkiləri əsasən yarpaqların bitməsi ilə əlaqədardır, lakin bəzən saxlama zamanı da quru çürüməyə səbəb olur.  Alternarioz erkən görünürsə,bu, bitkilərin zəifləmiş vəziyyətini (stres və ya qidalanma çatışmazlığı nəticəsində) və ya çeşidin bu xəstəliyə güclü həssaslığını göstərə bilər. Xəstəlik  bitkinin böyümə  dövründə, xüsusilə isti havalarda  azot çatışmazlığı, viral infeksiyalar, parazitlər və bitkini zəiflədən digər amillərlə özünü göstərir. Başlıca olaraq azot və kalium çatışmadıqda, fosfor artıq verildikdə, zəifləmiş kollarda Alternarioz daha  da şiddətlə inkişaf edir.
  • Nəzarət və mübarizə tədbirləri

Məhsul əkinçiliyinə və davamlı sortların becərilməsinə riayət olunması əsas qoruyucu tədbirlər arasındadır. Çeşidləri seçərkən erkən kartof sortlarının xəstəliklərə ən çox həssas olduğunu unutmamalıyıq. Toxumu saxlamadan əvvəl və ya saxlama müddətinin sonunda 14-18 ° C temperaturda 2-3 həftə qızdırmaq xəstə kök yumrularını müəyyənləşdirməyə kömək edir və yalnız sağlam əkin materialının istifadəsinə imkan verir.

Bu zərərvericiyə qarşı preparat:

BLUEMAX BORDOLEX

BLUEMAX BORDOLEX fungisidi Türkiyənin pestisid istehsalında  ilk beşliyinə daxil olan ASTRANOVA şirkəti tərəfindən yüksək texnologiyalarla ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma

Məhsulu gör