Günəbaxan - torpaq herbisidlərinin tətbiqində əsas qaydlar

19 February 2021

Günəbaxan - torpaq herbisidlərinin tətbiqində əsas qaydlar

İnteqrasiya olunmuş alaq otlarına qarşı mübarizə günəbaxan məhsulunu qorumaq üçün açar üsullardan biridir. Alaq otlarına nəzarət etmək üçün təsirli bir vasitə olacaq və davamlı olaraq yüksək məhsul əldə etməyinizə kömək edəcək torpaq herbisidlərinin tətbiqi üçün bu qaydalar işinizə yaraya bilər!

Günəbaxan kənd təsərrüfatı istehsalının  məhsuldar və iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli bitkilərindən biridir. Müxtəlif hesablamalara görə, sahədəki alaq otları komponentlərinin tərkibi və quruluşu məhsul əldə edərkən risklərin 30-60% -ni müəyyənləşdirir. Uzunmüddətli elmi tədqiqatlar və torpaq herbisidlərindən istifadə təcrübəsi stres və nəm çatışmazlığı şəraitində planlaşdırılan məhsulun əldə edilməsinin reallığını sübut edir. Herbisidal müalicələrin müvəffəqiyyəti əsasən tətbiqetmə texnologiyasından  və sadə qaydalara əməl edilməsindən asılıdır.

Sahəyə bələd olun

Hər bir sahəyə uyğun olaraq müxtəlif bitkilərin becərilməsi üçün xüsusi  texnologiyalar mövcuddur. Bir illik alaq otlarının çox olduğu sahələrdə torpaq herbisidləri ilə işləmək lazımdır. Çoxillik və iri toxumlu alaq otlarına qarşı müalicə əvvəlki əkin dövriyyəsində aparılır. Uzun müddətdə alaq otlarını məhv etmək lazımdırsa, təbiətdəki  müxtəlif kimyəvi aktiv maddələrə əsaslanan qarışıq preparatlardan istifadə edilə bilər.

Torpağın növünü nəzərdən keçirin

Yeni  sortların və günəbaxan hibridlərinin inkişafı sayəsində əkin sahəsi xeyli genişlənir. Bununla birlikdə, cücərmədən sonrakı ilk ayda güclü alaq otluğu ilə yağlı bitkilərin məhsuldarlığı 15-35% azalır və bu da yağ məhsuldarlığının 40% -ə düşməsinə səbəb olur. Müxtəlif növ torpaq şəraitində, çiləmə üsulundan sonra torpaqdakı herbisidlərin konsentrasiyası və qorunması aşağıdakılardan asılıdır:

  1. hissəcik ölçüsü paylanması (torpaq və gilli torpaqlar daha aktiv maddələr bağlayır) kimi torpaq amilləri ;

  2. torpaq pH-ı (aşağı, aktiv maddə daha sürətli parçalanır);

  3. nəm və üzvi maddə tərkibi

  4. herbisidin öz xüsusiyyətləri (dəyişkənlik, həll olma, yarı ömür).

Torpağın becərilməsi texnologiyasının xüsusiyyətlərinə bələd olun

Yeni mövsüm sahə hazırlığı ilə başlayır. Torpaq işləmə texnologiyasını seçərkən istehsalçı bitki qalıqlarının çoxluğunun tarlanın səthini qoruduğunu və torpaq preparatlarının istifadəsinin effektivliyini azaltdığını nəzərə almalıdır. Belə bir sahədə herbisidal aktivliyin itirilməsi günəbaxanın məhsuldarlığını  10-20 faiz azalda bilər. Bu səbəbdən də bitki herbisidləri ilə işləyərkən tarla səthinin düzgün hazırlanması əsas şərtdir.

Herbisid tətbiq olunmadan əvvəl və sonra hava şəraitinin təhlili

Uzunmüddətli müşahidələrin nəticələri göstərir ki, hava şəraitinin təhlili  yüksək effektivliyə malik torpaq herbisidlərinin işində müəyyənedici amillərdən biridir. Torpaq herbisidinin tətbiqi üçün əsas taktika, tətbiq olunduqdan sonra 15-20 saatdan çox olmayan müddətdə herbisidi torpaq nəmliyinə və ya yağıntıya bağlamaqdır. Torpaq herbisidləri ilə işləmək üçün optimal vaxt, üst tarlada torpaq nəminin tam tarla nəm tutumu səviyyəsində olması ilə ölçülür. Hava və torpaq quraqlığı  şəraitində, 2-3 sm dərinlikdə torpaq herbisidi daxil etmək faydalıdır. Bu texnologiya torpaq hissəciklərinə və herbisid molekullarına yapışaraq dərmanın təsirini artırır.

Torpağı hazırlayarkən texnoloji tələblərə uyğunluq

Bitki böyüməsi və inkişafı üçün optimal şəraitin təmin edilməsi əkin sahəsinin quruluşunda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir quruluşun torpaq herbisidlərinin düzgün paylanmasına  təsir etdiyi sübut edilmişdir ki, bu da planlaşdırılan məhsulun 20% -ə qədərini saxlaya bilər.

Bu qaydalara əməl etməklə torpaq herbisidlərindən düzgün , bitkiləri qorumaq və ildən-ilə böyük iqtisadi nəticələr əldə etməklə yüksək bioloji effektivliyə nail ola bilərsiniz!

 

 

BİZƏ ABUNƏ OLUN

Sizi maraqlandıran mövzuları seçin